Een van de foto's die ik heb gemaakt tijdens mijn deep-hanging-out

1. Deep hanging out
Om erachter te komen hoe de gebruiker uit de doelgroep omgaat met de koffiemachine en hoe de gebruiker reageert op de omgeving, heb ik een 'deep hanging out' uitgevoerd. Dat is voor een bepaalde tijd (in dit geval een half uur) onopvallend ergens plaats nemen en gebruikers van de koffieautomaten inspecteren en relevante gegeven opschrijven. 
Zo viel gelijk op dat mensen eigenlijk altijd de laatste straal van hun koffie laten lopen, omdat het systeem zegt dat ze al klaar zijn. Een deel van de koffie waarvoor ze betaalt hebben verdwijnt dan al gauw in de afvoer.

Snelle schets die veelvoorkomende route van meerdere gebruikers laat zien.

2. User-Trip
Om erachter te komen hoe de gebruiker zich precies voelt voer je een user-trip uit. Bij deze 'trip' voer je precies de actie uit die de gebruiker ook zou doen. Hierbij moet je goed opletten waar de pijnpunten optreden. Deze schrijf je dus op en neem je mee terug naar de ontwerptafel.​​​​​​​
More to come...
Back to Top