Design research, UX-Design en Programmeren komen goed samen als je een verkeersoplossing probeert te bedenken. Dit project heb ik afgerond in mijn tweede jaar met een 7,4

Introductie
Onderzoek doen, werken met de nodeMCU en UX-Design stonden centraal bij dit project. Om te leren om in groepen te werken, zaten we met zijn drie in een groep. Onderling werden de taken verdeeld en ik heb mij vooral gefocust op de User Research.
Doelgroep Onderzoek
Dit betekent dat het mijn taak is om er achter komen waarom mensen door rood lopen en wat mensen motiveert om zich alsnog te houden aan de regels. Hier ben ik mede achter gekomen door interviews met politie en de door ons vastgestelde doelgroep. Ook belangrijk voor ons onderzoek was een 0-meting van de huidige situatie, zodat je kan terugblikken of je oplossing daadwerkelijk effectief is.
Technisch Onderzoek
Om het prototype zo dicht mogelijk bij de realiteit te brengen heb ik technologisch onderzoek gedaan. Je moet voor de opdrachtgever wel weten of het allemaal wel mogelijk is wat je aan het maken bent. Ook moet je nadenken over of het product betaalbaar is. Zo ga je dus opzoeken hoe duur de onderdelen die nodig zijn voor jouw idee.
In het geval van ons idee hebben we een systeem gebruikt dat heet ‘Ultra High Frequency Radio Frequency IDentification’. In het kort: UHF RFID. Dit is een soort uitgebreide versie van NFC (Near Field Communication), wat mensen ook wel gebruiken met hun OV-kaart of als ze contactloos pinnen.

De beloning

Aangezien je pas gescand word tijdens het oversteken, betekent dit dat je hier persoonsgegevens aan kan koppelen. Wij hebben bedacht dat je het uitvoeren van goed gedrag extra kan belonen door punten toe te wijzen aan de pasjes die altijd door groen gaan en minpunten voor de pasjes die door rood gaan. Uit ons onderzoek blijkt dat deze triggers een aantal mensen zullen stimuleren om toch even te wachten voor het rode stoplicht. Als dan een aantal mensen dat doen, zal ook de groep die oversteekt omdat andere mensen ook oversteken, ook vaker gaan wachten. Zo houden we de situatie een heel stuk veiliger. 
De punten kun je uiteindelijk omwisselen voor eten en drinken in de kantine. Dit kan je doen door de bijgeleverde app, waar je tevens ook je beloningen kan inzien. Het prototype hieronder is ontworpen door student-collega Iris de Graaf.
Conceptueel model
Deze reader wordt verwerkt in een buis die je monteert aan een lantaarnpaal. Als er iemand oversteekt en word gescand dan knipperen de ledlichtjes aan de rechterkant rood of groen (, afhankelijk of de persoon door rood of door groen loopt.) In de linker ledstrip zie je procentueel hoeveel mensen door rood en door groen gelopen zijn. Zo kunnen personen invloed uitoefenen op de stand van het paaltje.
Beheer
De opdrachtgever heeft ook nog een tool nodig waarmee zij de applicatie kunnen beheren en de resultaten van het product kunnen inzien. In dit geval is de CMR de opdrachtgever dus kunnen zij met de resultaten gelijk doorvergaderen over vervolgstappen, om de oversteek wellicht nóg veiliger te maken.
Op het dashboard kan je aanbiedingen toevoegen en verwijderen en inzien hoe vaak een betreffende aanbieding word gebruikt. Ook kan je zien hoeveel geld al die aanbiedingen in totaal kosten en welke gebruikers de meeste punten verdienen. Wederom het volgende prototypescherm gecreëerd door student-collega Iris de Graaf.
Beoordeling
Het gehele project heb ik aan het einde gepresenteerd aan de opdrachtgever(s), deze beoordeelden het project op 5 vlakken:
De user research en de oplossing die daarop aansluit, de presentatievaardigheden, de prototypes, de technologische research en de beïnvloedingsprincipes uitwerken die uitleggen hoe gebruikers psychologisch aangetrokken zijn tot het gebruik van de applicatie en hiermee hun oversteekgedrag aanpassen.
Wat heb ik geleerd
Ik heb geleerd om in groepsverband tot een gezamelijke oplossing te komen en daarbij rekening te houden met iedereens perspectieven. Ook leer je iedereen zijn sterkste kant te benutten voor een zo goed mogelijk resultaat. 
Je leert ook erg out-of-the-box te denken en daarmee een betere oplossing te bedenken dan dat je normaal zou doen. Dit deden we wel binnen de daarvoor aangegeven restricties.
Ook heb ik geleerd om te werken met final cut pro in combinatie met verschillende geluidseffecten en effecten in vorm van beeld.
Wat ik vooral geleerd heb is de juiste conclusies trekken uit de juiste onderzoeken en daardoor tot een daadwerkelijk geliefde en werkende oplossing komen die het best is voor de gebruiker.
Wat zou ik volgende keer doen?
Ik zou me volgende keer meer bemoeien met het ontwerpen van de applicaties. Ik heb mij vooral verdiept in de User research en de Technological research, maar heb hierdoor minder geleerd van het ontwerp-gedeelte in dit vak.
Druk op de knop hieronder om mijn persoonlijke bijdrage aan het project te zien.